A+ R A-

wstęgorowate

Trachipterus – rodzaj morskich ryb głębinowych z rodziny wstęgorowatych (Trachipteridae), obejmujący gatunki:
Więcej…  
Wstęgorowate (Trachipteridae) – rodzina morskich ryb głębinowych z rzędu strojnikokształtnych (Lampridiformes).
Więcej…  
Desmodema polystictum – gatunek ryby z rodziny wstęgorowatych (Trachipteridae). Osiąga do 110 cm długości.
Więcej…  
Desmodema – rodzaj morskich ryb głębinowych z rodziny wstęgorowatych (Trachipteridae), obejmujący gatunki:
Więcej…  
Wstęgor zwyczajny (łac. Trachipterus trachypterus) – gatunek morskiej ryby głębinowej z rodzaju Trachipterus, osiąga do 3 m długości i występuje w morzach tropikalnych i subtropikalnych.
Więcej…  
Wstęgor grzywiasty (łac. Zu cristatus) – gatunek morskiej ryby głębinowej z rodziny wstęgorowatych.
Więcej…  
Zu – rodzaj morskich ryb głębinowych z rodziny wstęgorowatych (Trachipteridae), obejmujący gatunki:
Więcej…  
Wstęgor polarny (Trachipterus arcticus) – gatunek ryby z rzędu strojnikokształtnych z rodziny wstęgorowatych (Trachipteridae).
Więcej…