A+ R A-

węgorzowate

Węgorz australijski (Anguilla australis) – ryba z rodziny węgorzowatych (Anguillidae).
Więcej…  
Węgorz amerykański (Anguilla rostrata) – ryba z rodziny węgorzowatych (Anguillidae).
Więcej…  
Węgorz europejski (Anguilla anguilla) – ryba z rodziny węgorzowatych (Anguillidae), rzędu węgorzokształtnych (Anguilliformes).
Więcej…  
Węgorz japoński (Anguilla japonica) – ryba z rodziny węgorzowatych (Anguillidae).
Więcej…  
Węgorzowate (Anguillidae) – rodzina katadromicznych ryb węgorzokształtnych. Wszystkie gatunki są poławiane gospodarczo. Jedynym przedstawicielem rodziny w wodach Polski jest węgorz europejski.
Więcej…  
Węgorz indyjski cętkowany (Anguilla bengalensis bengalensis) – ryba z rodziny węgorzowatych (Anguillidae), podgatunek Anguilla bengalensis.
Więcej…  
Węgorz afrykański cętkowany (Anguilla bengalensis labiata) – ryba z rodziny węgorzowatych (Anguillidae). Jest to podgatunek Anguilla bengalensis.
Więcej…  
Anguilla bengalensis – gatunek ryb z rodziny węgorzowatych (Anguillidae). Występuje w dwóch podgatunkach:
Więcej…