A+ R A-

sumokształtne

Cordylancistrus – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Zaliczane do glonojadów. Gatunkiem typowym był Pseudancistrus torbesensis, obecnie Cordylancistrus torbesensis.
Więcej…  
Corymbophanes – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Zaliczane do glonojadów. Gatunkiem typowym jest Corymbophanes andersoni.
Więcej…  
Crossoloricaria – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Gatunkiem typowym była Loricaria variegata, obecnie Crossoloricaria variegata.
Więcej…  
Cteniloricaria – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Gatunkiem typowym była Loricaria platystoma, obecnie Cteniloricaria platystoma.
Więcej…  
Dasyloricaria – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Gatunkiem typowym była Loricaria filamentosa, obecnie Dasyloricaria filamentosa.
Więcej…  
Dolichancistrus – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Zaliczane do glonojadów. Gatunkiem typowym był Pseudancistrus pediculatus, obecnie Dolichancistrus pediculatus.
Więcej…  
Exastilithoxus – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Zaliczane do glonojadów. Gatunkiem typowym był Pseudacanthicus fimbriatus, obecnie Exastilithoxus fimbriatus.
Więcej…  
Harttia – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Gatunkiem typowym jest Harttia loricariformis.
Więcej…  
Hemiancistrus – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Zaliczane do glonojadów. Gatunkiem typowym był Ancistrus medians, obecnie Hemiancistrus medians.
Więcej…  
Hemiloricaria – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Gatunkiem typowym jest Hemiloricaria caracasensis. Rodzaj został opisany na podstawie ograniczonej liczby cech diagnostycznych o kwestionowanej ważności, głównie związanych z dymorfizmem płciowym. Wielu autorów uważa Hemiloricaria za synonim Rineloricaria, Ferraris (2003), Knaack (2003), Rodríguez & Miquelarena (2005) uznali rodzaj za poprawnie opisany i zaliczyli do niego blisko 50 gatunków. W 2007 Ferraris na liście sumokształtnych w rodzaju Hemiloricaria wymienia już tylko 25 gatunków.
Więcej…