A+ R A-

strzępielowate

Piłczyk (Serranus hepatus) – gatunek ryby z rodziny strzępielowatych (Serranidae).
Więcej…  
Caesioperca - rodzaj ryb okoniokształtnych z rodziny strzępielowatych.
Więcej…  
Variola – rodzaj ryb okoniokształtnych z rodziny strzępielowatych.
Więcej…  
Wariola (Variola louti) – gatunek ryby promieniopłetwej z rodziny strzępielowatych (Serranidae), zamieszkującej rafy koralowe regionu indopacyficznego, m.in. w Morzu Czerwonym. Żyje na głębokościach 3–250 m, mierzy do 83 cm długości i osiąga do 12 kg masy. Podstawę pokarmu stanowią ryby i skorupiaki.
Więcej…  
Strzępiel pisarz (Serranus scriba) – gatunek ryby z rodziny strzępielowatych (Serranidae).
Więcej…  
Triso dermopterus – gatunek ryby z rodziny strzępielowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Triso Randall, Johnson & Lowe, 1989. Poławiana gospodarczo na niewielką skalę.
Więcej…  
Alfesta (Alphestes afer) – gatunek ryby z rodziny strzępielowatych (Serranidae). Hodowany w akwariach.
Więcej…  
Akant natalski (Acanthistius sebastoides) – gatunek ryby okoniokształtnej z rodziny strzępielowatych z podrodziny Anthiinae.
Więcej…  
Granik Summana (Epinephelus summana) – gatunek ryby promieniopłetwej z rodziny strzępielowatych (Serranidae), żyjącej w wodach Morza Czerwonego na głębokościach 1–20 m. Osiąga do 52 cm długości, żyje na rafach koralowych i w ich okolicach.
Więcej…  
Aethaloperca rogaa - gatunek ryby z rodziny strzępielowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Aethaloperca Fowler, 1904. Poławiana gospodarczo i w wędkarstwie.
Więcej…