A+ R A-

ryby azji

Kaługa (Huso dauricus) – gatunek wędrownej, anadromicznej ryby z rodziny jesiotrowatych blisko spokrewniony z bieługą. Poławiana ze względu na mięso i ikrę wykorzystywaną do produkcji czarnego kawioru.
Więcej…  
Ukleja (Alburnus alburnus) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych.
Więcej…  
Wyrozub (Rutilus frisii) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych, największa z rodzaju Rutilus.
Więcej…  
Danio tęczowy (Danio albolineatus syn. Brachydanio albolineatus) – słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych. Popularna w hodowlach akwariowych.
Więcej…  
Danio margaritatus – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych. Została odkryta dopiero w 2006 roku, a opisana naukowo w 2007. Bardzo szybko stała się popularną rybą w hodowlach akwariowych. Początkowo sklasyfikowano ją w nowym rodzaju Celestichthys. W handlu znana pod nazwą Microrasbora sp. Galaxy lub razbora galaxy.
Więcej…  
Miętus (Lota lota) – jedyna słodkowodna ryba z rodziny dorszowatych (Gadidae). Jedyny przedstawiciel rodzaju Lota. Poławiana dla smacznego mięsa, spotykana w akwariach publicznych.
Więcej…  
Kiełb długowąsy (Romanogobio uranoscopus) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych.
Więcej…  
Kleń (Squalius cephalus) – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Więcej…  
Devario malabaricus – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych, wcześniej zaliczana do rodzaju Danio, jeden z dwóch gatunków określanych w literaturze polskiej nazwą danio malabarski. Drugim jest Devario aequipinnatus.
Więcej…  
Gurami całujący, całusek Temmincka (Helostoma temminkii) – ryba słodkowodna, jedyny przedstawiciel rodziny całuskowatych (Helostomatidae). Często hodowana jako ryba akwariowa.
Więcej…