A+ R A-

ryby azji

Płoć pardilska (Iberochondrostoma lemmingii) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych. Występuje na Półwyspie Iberyjskim.
Więcej…  
Danio erythromicron – gatunek niewielkiej, słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych.
Więcej…  
Pseudorhombus arsius – gatunek ryby z rodziny paralichthyidae.
Więcej…  
Leń jeziorowy (Sarcocheilichthys lacustris syn. Barbodon lacustris) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych.
Więcej…  
Płoć macedońska (Pachychilon macedonicum syn. Rutilus macedonicus) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych.
Więcej…  
Bojownik zwadliwy (Betta bellica) – słodkowodna ryba z rodziny guramiowatych. Hodowana w akwariach.
Więcej…  
Kwiatowiec Kretsera (Malpulutta kretseri) – słodkowodna ryba z rodziny guramiowatych. Jedyny przedstawiciel rodzaju Malpulutta. Hodowana w akwariach. Nazwana od nazwiska De Kretser, prawnika, który odkrył ją w 1937. Sprowadzona do Europy na początku lat 60. XX w. Obecnie jest gatunkiem zagrożonym.
Więcej…  
Bojownik czerwony (Betta coccina) – słodkowodna ryba z rodziny guramiowatych. Hodowana w akwariach.
Więcej…  
Bojownik Edyty (Betta edithae) – słodkowodna ryba z rodziny guramiowatych. Hodowana w akwariach.
Więcej…  
Bojownik Foerscha (Betta foerschi) – słodkowodna ryba z rodziny guramiowatych. Hodowana w akwariach.
Więcej…