A+ R A-

ryby azji

Szczupak pospolity (Esox lucius) – szeroko rozprzestrzeniona, drapieżna ryba z rodziny szczupakowatych (Esocidae). Jej okołobiegunowy zasięg występowania jest największym naturalnym zasięgiem ryb wyłącznie słodkowodnych.
Więcej…  
Devario aequipinnatus syn. Danio aequipinnatus, Perilampus aequipinnatus – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych, wcześniej zaliczany do rodzaju Danio, jeden z dwóch gatunków określanych w literaturze polskiej nazwą danio malabarski. Drugim jest Devario malabaricus.
Więcej…  
Prętnik trójbarwny, prętnik miodowy (Trichogaster chuna) – słodkowodna ryba akwariowa z rzędu okoniokształtnych i rodziny guramiowatych Osphronemidae.
Więcej…  
Lipień pospolity, lipień (Thymallus thymallus) – słodkowodna, zimnolubna ryba łososiokształtna, gatunek typowy lipieniowatych (Thymallinae syn. Thymallidae).
Więcej…  
Prętnik wargacz (Colisa labiosa) - gatunek ryby zaliczany do rodziny guramiowatych. Hodowany w akwariach.
Więcej…  
Wielkopłetw wspaniały (Macropodus opercularis) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny guramiowatych (Osphronemidae). Uznawany jest za jedną z najstarszych ryb akwariowych. Do Europy sprowadzony w 1869.
Więcej…  
Świnka (Chondrostoma nasus) – ryba z rodziny karpiowatych.
Więcej…  
Ostrogon z Cupang (Pseudosphromenus cupanus) – gatunek ryby z rodziny guramiowatych (Osphronemidae). Jest to gatunek hodowany w akwariach.
Więcej…  
Kiełb Kesslera (Romanogobio kesslerii, syn. Gobio kesslerii) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych.
Więcej…  
Troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta) – anadromiczna ryba wędrowna, należąca do gatunku Salmo trutta, ekologiczna odmiana troci atlantyckiej (S. t. trutta).
Więcej…