A+ R A-

promieniopłetwe

Kostera rogata (Lactoria cornuta) – gatunek morskich ryb rozdymkokształtnych z rodziny kosterowatych i rodzaju Lactoria.
Więcej…  
Kostera rogata (Lactoria cornuta) – gatunek morskich ryb rozdymkokształtnych z rodziny kosterowatych i rodzaju Lactoria.
Więcej…  
Kleń (Squalius cephalus) – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae).
Więcej…  
Kardynałek chiński (Tanichthys albonubes) – słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych. Często spotykana w akwariach.
Więcej…  
Aluterus - rodzaj morskich ryb rozdymkokształtnych z rodziny jednorożkowatych.
Więcej…  
Brzanka purpurowa (Puntius nigrofasciatus syn. Barbus nigrofasciatus) – słodkowodna ryba akwariowa z rodziny karpiowatych.
Więcej…  
Beaufortia – rodzaj ryb karpiokształtnych z rodziny przylgowatych (Balitoridae).
Więcej…  
Balitorinae - podrodzina ryb z rodziny przylgowatych.
Więcej…  
Przylgowate (Balitoridae) – rodzina małych, słodkowodnych ryb karpiokształtnych, blisko spokrewnionych z piskorzowatymi (Cobitidae). Obejmuje około 600 gatunków opisanych naukowo oraz wiele jeszcze nieopisanych (występują w trudno dostępnych regionach górskich). Nie mają większego znaczenia gospodarczego. Niektóre gatunki są rybami akwariowymi.
Więcej…  
Devario malabaricus – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych, wcześniej zaliczana do rodzaju Danio, jeden z dwóch gatunków określanych w literaturze polskiej nazwą danio malabarski. Drugim jest Devario aequipinnatus.
Więcej…