A+ R A-

chrzęstnoszkieletowe

Strzałosmok, drakon (Harriotta raleighana) – gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny drakonowatych. Biologia tego gatunku i stan populacji nie zostały poznane. Nie stanowią zagrożenia dla człowieka.
Więcej…  
Drakonowate, chimery długonose (Rhinochimaeridae) – rodzina morskich ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu chimerokształtnych. Nazwa chimery długonose stosowana jest też dla przedstawicieli rodzaju Harriotta.
Więcej…  
Hakonos (Callorhinchus callorhynchus syn. Callorhinchus callorynchus) – morska ryba chrzęstnoszkieletowa z rodziny hakonosów. Poławiana dla smacznego mięsa.
Więcej…  
Hakonosowate, hakonosy (Callorhinchidae syn. Callorhynchidae) – rodzina morskich ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu chimerokształtnych.
Więcej…  
Rhinochimaera – rodzaj ryb z rodziny drakonowatych.
Więcej…  
Rhinochimaera atlantica − ryba z rodziny drakonowatych o długości 140 cm.
Więcej…  
Okamejei – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny rajowatych.
Więcej…  
Siedmioszpar plamisty (Notorynchus cepedianus) – gatunek drapieżnych, morskich rekinów sześcioszparokształtnych z rodziny sześcioszparowatych (Hexanchidae), czasami wydzielany do odrębnej rodziny Notorynchidae, jedyny przedstawiciel rodzaju Notorynchus Ayers, 1855.
Więcej…  
Dipturus – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny rajowatych.
Więcej…  
Rajowate, płaszczkowate, płaszczki właściwe (Rajidae) – rodzina ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu rajokształtnych. Niektóre gatunki są poławiane w celach konsumpcyjnych.
Więcej…