A+ R A-

aterynowate

Ateryna atlantycka (Atherina hepsetus) - gatunek ryby z rodziny aterynowatych.
Więcej…  
Atherina – rodzaj ryb z rodziny aterynowatych (Atherinidae). Gatunkiem typowym rodzaju jest Atherina hepsetus.
Więcej…  
Ateryna Boyera, ateryna zwyczajna (Atherina boyeri) – gatunek ryby z rodziny aterynowatych (Atherinidae).
Więcej…  
Alaneta indyjska (Atherinomorus lacunosus) – gatunek ryby z rodziny aterynowatych (Atherinidae).
Więcej…  
Atherinomorus – rodzaj ryb z rodziny aterynowatych (Atherinidae).
Więcej…  
Aterynowate (Atherinidae) – rodzina ryb aterynokształtnych. Kilka gatunków z tej rodziny ma znaczenie gospodarcze oraz hobbystyczne (hodowla w akwariach). Występują w morskich wodach przybrzeżnych w klimatach zwrotnikowym, podzwrotnikowym i umiarkowanym, większość w Indopacyfiku, a trzy gatunki w Oceanie Atlantyckim. Gatunki z rodzaju Craterocephalus zasiedlają wody słodkie Australii.
Więcej…  
Stenatherina panatela – gatunek ryby z rodziny aterynowatych (Atherinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Stenatherina.
Więcej…  
Ateryna zielona (Atherinopsis californiensis) – gatunek ryby z rodziny Atherinopsidae, jedyny przedstawiciel rodzaju Atherinopsis.
Więcej…  
Alepidomus evermanni – gatunek ryby z rodziny aterynowatych (Atherinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Alepidomus.
Więcej…  
Ateryna (Atherina presbyter) – gatunek morskiej ryby z rodziny aterynowatych (Atherinidae).
Więcej…