A+ R A-

łuskaczokształtne

Łuskaczowate (Notacanthidae) – rodzina ryb łuskaczokształtnych.
Więcej…  
Polyacanthonotus – rodzaj ryb łuskaczokształtnych z rodziny łuskaczowatych.
Więcej…  
Halosaurus – rodzaj ryb łuskaczokształtnych z rodziny Halosauridae.
Więcej…  
Halosauridae – rodzina ryb łuskaczokształtnych.
Więcej…  
Aldrovandia – rodzaj ryb łuskaczokształtnych z rodziny Halosauridae.
Więcej…  
Halosauropsis macrochir – gatunek morskiej ryby łuskaczokształtnej z rodziny Halosauridae, jedyny przedstawiciel rodzaju Halosauropsis Collett, 1896.
Więcej…  
Łuskaczokształtne – ryby elopsopodobne z rodzin Halosauridae i Notacanthidae klasyfikowane w randze podrzędu Notacanthoidei w rzędzie albulokształtnych (Albuliformes) lub odrębnego rzędu Notacanthiformes. Zamieszkują wszystkie oceany, na głębokościach od 250 do 5000 m.
Więcej…  
Notacanthus – rodzaj ryb łuskaczokształtnych z rodziny łuskaczowatych.
Więcej…  
Lipogenys gillii – gatunek morskiej ryby elopsopodobnej z rodziny łuskaczowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Lipogenys Goode & Bean, 1895, czasami wyodrębniany do rodziny Lipogenyidae.
Więcej…  
Tilurus – rodzaj ryb elopsopodobnych z rodziny łuskaczowatych.
Więcej…